Men inte vitaminer

Att vitaminer (i form av piller) inte alltid är nyttigt utan till och med kan öka risken för sjukdomar, bl a cancer, är ingen nyhet. Enligt en vetenskaplig studie ökade risken för prostatacancer med 17 procent hos män som åt E-vitaminer.
Tidigare har man också funnit att beta-karoten, ett förmodat nyttigt ämne i morötter, i höga doser i form av kosttillskott ökar risken för lungcancer.
Alla har säkert fått reklam för kosttillskott i form av vitaminer eller antioxidanter. Det finns alltså anledning att vara skeptisk till påståendena om hälsoeffekter. Bättre att lägga pengarna på en varierad kost med grönsaker och frukt än på dyra piller.

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Nyttigt med kaffe

Kaffe minskar risken för prostatacancer enligt amerikanska undersökningar som nu bekräftas i en svensk studie.
Professor Henrik Grönberg vid Karolinska Institutet menar att män som dricker mer än sex koppar kaffe per dag minskar risken för en mer avancerad eller dödlig prostatacancer.
Den amerikanska studien visade att de män som drack minst sex koppar kaffe om dagen minskade risken för prostatacancer med 60 procent, jämfört med dem som inte dricker alls. De som inte drack lika mycket kaffe minskade också risken för prostatacancer, men inte i lika hög grad. Det verkar inte vara koffeinet som bidrar till riskminskningen, för det fungerade även med koffeinfritt kaffe.
Ska det vara med eller utan grädde? Vet ej!

Kaffekanna

Lämna en kommentar

Under Allmänt, Behandling

Att nå ut med budskapet

Av dem som sällan eller aldrig använder dator eller internet är majoriteten, cirka en miljon svenskar, över 50 år.
Av dem som drabbas av prostatacancer är majoriteten över 50 år (i genomsnitt 70 år).
Så om man vill nå ut till majoriteten av de drabbade är en hemsida och en blogg eller e-post kanske inte det allra bästa verktyget. Men å andra sidan är det ett billigt och snabbt komplement till mer traditionella metoder, som tidningar, brev, offentliga föreläsningar och manifestationer.
Så i CaPriN jobbar vi på flera olika fronter, för att uppfylla ändamålsparagrafen i stadgarna:

Föreningen CaPriN, är en registrerad ideell förening som skall genom samverkan medlemmarna emellan, genom mötesverksamhet eller olika samtalsformer hjälpa, stödja, och informera medlemmar och deras anhöriga,
i största möjliga utsträckning till dessa förmedla aktuell medicinsk och allmän information om prostatacancersjukdomen och dess behandling genom utbyte av medlemmarnas egna erfarenheter eller genom att anlitandet av sakkunniga,
främja medicinsk och annan forskning inom området,
utöva annan därmed förenlig verksamhet,
vara politiskt och religiöst obunden.

Och en hel del, även äldre, är ju faktiskt välbekanta med internet, framför allt de som använt eller använder dator i sitt arbete.
Om du läser detta är du antagligen en av dem. Hör gärna av dig med kommentarer!

Dator

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Se upp! (tyvärr inget aprilskämt)

Jag berättade i ett tidigare inlägg om att CaPriN blivit utsatt för ett skojeriförsök av ett oseriöst katalogföretag.
Nu har ett liknande företag slängt ut sina krokar.
Det aktuella företaget kallar sig länsdelen.se (lansdelen.se, hallandsdelen.se o.s.v.) och det är säkert ingen tillfällighet att man valt ett namn som liknar lokaldelen.se
Tillvägagångssättet är det vanliga, de påstår att man haft med dem att göra tidigare och vill få uppgifter bekräftade eller att man besöker deras hemsida av ett eller annat skäl. Det bästa är att helt ignorera dem.
LÄNK TILL ”SVARTLISTA”
Det kan tilläggas att de stavar och skriver som krattor:

”pacientföreningen”
”Ni är också få mer information om föreningen och vårat jobb på
http://www.prostatacancerforbundet.se
Detta mailet är kostnadsfritt och är inte förknippat med några kostnader för
Er.
För att förhindra att din inkorg fylls med e-post från länsdelen skickas
detta mailet högst 1 gång om dagen.”

Lämna en kommentar

Under Allmänt

En god och en dålig nyhet

Först den goda nyheten, åtminstone för dem av oss som strålbehandlats. Det är ju välkänt att joniserande strålning kan framkalla cancer. Därför kan det verka lite märkligt att sådan strålning används för att bota cancer. Man har länge vetat att den som blivit botad från en sorts cancer med strålning kan drabbas av annan cancer efter ett antal år på grund av strålningen. En färsk undersökning visar emellertid att risken för sådan strålningsframkallad cancer är mycket liten.

Forskarna har analyserat data från nästan 650 000 vuxna patienter i det amerikanska cancerregistret SEER. Alla hade överlevt i minst fem år efter att ha drabbats av en cancertyp som rutinmässigt behandlas med strålning. Under uppföljningsperioden på i genomsnitt 12 år drabbades 9 procent av patienterna av ny cancer. Forskarna anser att de flesta av dessa har andra orsaker (livsstil, ärftlighet) än strålningen. Hälften av dem som ändå drabbats av ny cancer på grund av strålning hade överlevt prostata- eller bröstcancer. Slutsatsen blir att fördelarna med strålning är större än riskerna.
LÄNK TILL ARTIKELN I DAGENS MEDICIN

Så den dåliga nyheten. Citerat från Dagens Medicin:

Många män gör i dag ett test för PSA, prostataspecifikt antigen, för att tidigt upptäcka prostatacancer. Men frågan om generell screening är en het fråga, med både förespråkare och skeptiker.
Nu publiceras ännu en studie på området, som enligt forskarna själva är den första med en uppföljningsperiod på hela 20 år. Bakom den står Gabriel Sandblom, docent vid Karolinska institutet, och medarbetare.
I studien såg forskarna ingen signifikant skillnad i dödlighet i prostatacancer i samband med screening.

LÄNK TILL ARTIKELN

Lite dystert, men som någon sagt tidigare – det är kanske så att de som botas är de som ändå skulle ha överlevt. Därav experternas oro för att allmän screening skulle leda till överbehandling.

Lämna en kommentar

Under Behandling

Företagsam ung man

Mer om Hittaföretag. När man kollar runt på Internet finnar men att det mesta tycks kretsa runt en person, en 24-årig man M.M. bosatt i Malmö.
Hittaföretag Sverige AB är inte det enda företaget han är involverad i och som det finns anledning att se upp med. Här är några till:
ProSales Market Sverige AB
Scandinavian Media Solutions AB
MagnoFashion Handelsbolag

Här kan man läsa mer om bolagen på allabolag.se

Killen verkar ha en viss begåvning, som tillsammans med omdöme och laglydighet skulle kunna leda långt. Utan detta kommer den att leda till problem både för honom själv och för andra.
Men för att göra vinst på en företagskatalog på webben måste man nog ta till ojusta metoder, sådana katalogtjänster verkar det gå tretton på dussinet av.

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Lurendrejeri

Nu har CaPriN blivit utsatt för ett försök att lura till sig pengar från föreningen. På välkänt maner har ett oseriöst företag ringt upp en representant för föreningen för att ”kontrollera” en del uppgifter för att sedan skicka en faktura på 5000 kronor. Vi har givetvis bestridit fakturan, eftersom föreningen aldrig haft och aldrig kommer att vilja ha någonting med dessa skojare att göra, och föreningen har också haft en preliminär kontakt med polismyndigheten.
De här skojarna (eller skojaren) kallar sig hittaföretag.se (det är givetvis meningen att man ska tro att det har något med hitta.se att göra. Man kan lätt hitta (!) information om deras osmakliga men möjligen inte olagliga bondfångeriverksamhet genom att googla. Det konstigaste är att de tydligen lyckas lura en del, annars skulle de knappast hålla på. Förr eller senare kommer de förhoppningsvis att gå på en riktig mina. Från CaPriN kommer de inte att få ett öre. Här kan man läsa vad andra har för erfarenhet av dem:

http://jardenberg.se/b/varning-for-hitta-foretag-hittaforetag-se-hittaforetag-se/

http://www.cint.se/debatt/ShowPostFlat.aspx?PostID=131773

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Optimal livskvalitet utan operation?

Amerikanska forskare har genom datasimulering utgående från tidigare publicerade undersökningar gjort en värdering av olika behandlingsalternativ vid lågrisktumörer, som inte spridit sig utanför prostatan. Man har bedömt behandlingsalternativen enligt ett poängsystem kallat Qualys – levnadsår med optimal livskvalitet.
Högst poäng, 11,1 Qualys, fick aktiv övervakning, alltså regelbunden provtagning med avvaktande inställning till behandling.
Näst högst poäng, 10,6 Qualys, gav brakyterapi, d v s invärtes strålbehandling.
Yttre strålbehandling gav 10,5 och operation gav 10,2 Qualys.
I Sverige används aktiv övervakning på ca 20 procent av patienter med lågrisktumörer. Det kanske borde vara fler? Samtidigt betonar forskarna att man måste ta hänsyn till patienternas egna önskemål. Spontant vill nog de flesta som får en cancerdiagnos att tumören ska behandlas aktivt, helst tas bort snarast möjligt. Det kan vara svårt i det läget att ta till sig information om andra alternativ som kanske egentligen är gynnsammare, om man väger fördelar mot nackdelar.

Lämna en kommentar

Under Behandling

Prostatacancer förlänger livet?

I Läkartidningen nr 42/2010 http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=15217 refereras en uppföljningsstudie av Nationella prostatacancerregistret. Män upp till 70 års ålder med lokaliserad prostatacancer med låg risk (PSA under 10 och Gleasonsumma 6 eller lägre) respektive medlhög risk (PSA 10–20 eller Gleasonsumma 7) följdes under tio år. En del av dessa genomgick prostatektomi, några strålbehandlades och några fick ingen behandling utöver kontroller (egentligen ”avvaktande behandling”, behandling sattes in om det fanns tecken ökad sjukdomsaktivitet) .
Risken för död i prostatacancer efter tio år beräknades till 3,6 procent bland dem som inte behandlades (2,4 procent vid lågrisktumör och 5,2 procent vid medelhög risk). Risken var något lägre bland män som fått aktiv behandling: 2,5 procent bland dem som opererats och 3,3 procent bland de strålbehandlade.
Men det intressanta är att den totala dödligheten var precis lika stor hos de obehandlade som den förväntade i den friska normalbefolkningen.
Och män som opererats eller strålats hade lägre dödlighet än den förväntade!
Det ser alltså ut som om de som behandlats för prostatacancer med låg eller medelhög risk har högre överlevnad än de som inte haft prostatacancer, vilket ju är märkligt. Man kanske lever sundare om man haft cancer? Eller också är det så som det sägs, att det finns tre sorters osanning; lögn, förbannad lögn och statistik…
Nja, förklaringen är nog att de som fick diagnosen prostatacancer hade lite bättre kroppslig och social hälsa från början än de som inte diagnosticerats, eller åtminstone ett större intresse för sin hälsa och sitt PSA.

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Second opinion i vårdrutinen

Uppmärksamheten kring företaget 2ndView har åtminstone haft det goda med sig att sjukvårdens etik och patientens rättigheter också har uppmärksammats. Vad som inte kommit fram, enligt mitt något partiska sätt att se, är att en viss form av second opinion är en integrerad del i den normala och i bästa fall välfungerande sjukvården. Nämligen i form av ett växelspel mellan primärvården och sjukhusvården. Patienter som remitteras till sjukhusets specialister av primärvårdens allmänmedicinska specialister får ju sina problem bedömda av två olika, och faktiskt mycket självständiga, specialister. Och när patienten som träffat en sjukhusläkare sedan träffar sin distriktsläkare, som han eller hon förhoppningsvis har ett gott och förtroendefullt förhållande till, blir det automatiskt en naturlig form av second opinion. Detta förutsätter kontinuitet i vården och god tillgång till kunniga och erfarna distriktsläkare, vilket lär vara en bristvara på sina håll. Att en läkare skulle på något sätt vara överdrivet solidarisk med sitt eget landsting och påverkas av detta i rådgivningen till patienten tror jag inte alls på, däremot finns det en risk att man påverkas av hänsyn till den egna kliniken, och i ännu högre grad, till den egna plånboken. Avskräckande exempel saknas verkligen inte. Därför är jag tveksam till ekonomiska incitament som produktionshöjare inom sjukvården. Men jag är som sagt partisk i det fallet.

Lämna en kommentar

Under Allmänt