Månadsarkiv: mars 2009

Ökad cancerrisk av vitamin

Folsyra är ett vitamin som finns i grönsaker. För lite folsyra kan leda till blodbrist. Man vet också att brist på folsyra under graviditeten ökar risken för ryggmärgsbråck hos barnet. Det har föreslagits att folsyra skulle användas för att berika vanligt mjöl för att motverka denna risk, men svenska experter har varit negativa till detta, eftersom man på teoretiska grunder kan misstänka att det istället skulle öka risken för cancer, och en vetenskaplig studie som nyligen presenterats i tidskriften Journal of the National Cancer Institute stöder detta antagande. Män som fick ett dagligt tillskott av folsyra löpte mer än dubbelt så hög risk att drabbas av prostatacancer i denna studie. Efter tio år var den uppskattade risken 9,7 procent bland dem som fått vitamintillskott och 3,3 procent bland dem som ingick i kontrollgruppen. Däremot tycktes ökat intag av folsyra i maten vara kopplat till minskad risk för prostatacancer!
Så slutsatsen bör väl bli – ät grönsaker men inte vitaminpiller!

Annonser

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Stöd för allmän PSA-screening?

The European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer startade i början av 1990-talet i sju olika europeiska länder. Resultaten har presenterats under de senaste dagarna bl a i pressen och tolkas av många som ett tydligt stöd för att införa allmän PSA-screening (d v s provtagning på hela befolkningsgrupper som hälsokontroll). Men stämmer detta?
Dels kan man lätt hitta svagheter i undersökningen, bl a har man inte haft samma åldersfördelning i alla länder (i Sverige inkluderades män från 50 år, i övriga länder från 55 år) och man har inte haft samma intervall mellan provtagningarna mm.
Dels kan man som vanligt presentera statistiken mer eller mindre vinklat.
Den relativa riskreduktionen var 20% men då jämför man två relativt små risker, vilket är missvisande när det gäller åtgärder som berör stora grupper av befolkningen.
Den absoluta reduktionen för risken att dö av prostatacancer var 0,7 promille. För att förhindra 1 dödsfall i cancer måste 48 män behandlas. I onödan?
Man kunde dessutom bara påvisa en fördel med PSA-screening för åldersgruppen 55-69 år.
Och om man inte räknade med resultaten för Sverige såg man ingen skillnad alls i utfallet mellan gruppen som kontrollerades med PSA och jämförelsegruppen.

Författarna skriver att ”överdiagnostiken (diagnos av män som aldrig under sin livstid skulle få symptom av sin cancer) uppskattas vara så hög som 50 % i screeninggruppen”.
Och deras slutsats är mycket försiktig, och långt ifrån något oreserverat stöd för allmän PSA-screening…
”Fastän resultaten av vår undersökning tyder på (min kursivering) en minskning av dödligheten i prostatacancer genom PSA-screening måste man (när man bedömer nyttan av PSA-screening, min anm) ta hänsyn till befolkningsfaktorer, överdiagnostik, livskvalitet, kostnader och kostnadseffektivitet.”

Lämna en kommentar

Under Behandling

Mindre biverkningar av strålning

För en tid sedan rapporterades att strålning som tillägg till hormonbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer ökade överlevnaden rejält. I en ny forskningsrapport visas att strålningen inte ger så mycket biverkningar som man tidigare antagit.
De biverkningar som förekommer är främst tarmbesvär, vilket drabbar ungefär en tredjedel av patienterna som fått strålbehandling (jämfört med ungefär en femtedel av dem som bara fått hormonbehandling).

– När man ger tillägg av strålbehandling så ger inte de ökade strålbehandlingsdoserna så mycket besvär som man tidigare trott. Med tanke på den ökade livslängden kan man då ge strålbehandling utan att befara att få så mycket biverkningar, säger Per Fransson, som har lett studien, till Sveriges Radios Ekot.

(Citerat från Dagens Medicin LÄNK

Lämna en kommentar

Under Behandling