Månadsarkiv: september 2009

Lotteri

Livet är ett lotteri. Riskerar man inget vinner man inget…
Men vad riskerar man om man vill få chansen att vinna en miljon i DatumLotteriet som Prostatcancerförbundet nu ställer sig bakom? Det kom ett reklambrev idag undertecknat av Ivan Bill, ordförande i Prostatacancerförbundet. Men trots att jag läst brevet minst tre gånger hittar jag ingen uppgift om vad det kostar att deltaga. Garanterad vinstchans på 1000000 varje månad, skattefritt och ”Inga avgifter tillkommer” står det. Utöver vad, undrar jag med tilltagande irritation. Är det tillåtet att vara så otydlig gentemot tilltänkta konsumenter? Letar på Datumlotteriets hemsida och får till slut fram att det rör sig om en prenumeration och att lottpriset är 150 kr – per månad.
Av vinstplanen utläser jag att chansen att vinna en miljon är en på etthundratusen, och chansen att vinna åtminstone en ny lott är drygt femton på etthundra. Vi får väl se hur många som tar chansen. Ett annat alternativ är ju att sätta in pengarna på Prostatacancerfondens konto Bg 900 – 1017 eller Pg 90 01 01 – 7. Då slipper man oroa sig för att pengarna ska hamna i fel fickor.

Annonser

2 kommentarer

Under Allmänt

Vad är normalt PSA?

Sanningen är att det finns inget värde som garanterar att man inte har prostatacancer, men risken ökar givetvis ju högre värdet är. PSA över 20 är nästan alltid liktydigt med cancer, mindre än 1 är ganska säkert inte cancer. Problemet är att de flesta hamnar någonstans där emellan.
För några år sedan betraktades ett värde upp till 4 eller 5 (beroende på ålder) som normalt. Senare sänktes gränsen till 3 och nu har urologerna i Halland enats om att man ska gå vidare med utredning redan vid ett värde över 2 om mannen är under 50 år. Mellan 50 och 60 år går gränsen vid 3, och över 60 år vid 10 (om kvoten mellan fritt och totalt PSA är över 0,18). För symptomfria män tillåter man t o m värden upp till 20 i vissa fall. Då rekommenderas nytt prov varje halvår och remiss till urolog om värdet stiger mer än 50%.
Sammanfattningsvis har ”normalvärdet” sänkts undan för undan, vilket kan innebära att fler och yngre män kommer att hamna hos urologerna, som inte riskerar att bli arbetslösa. Om detta också innebär att antalet nyupptäckta cancerfall varje år kommer att öka är mera osäkert, möjligen har antalet oupptäckta fall redan minskat till en stabil nivå.

Och så var det frågan om allmän PSA-screening. Ur en färsk artikel i Dagens Medicin:

Bland de flesta experter finns dock uppfattningen att sådan [PSA]screening inte ska införas på befolkningsnivå. Man menar att nackdelarna med testet, som överdiagnostik och överbehandling, väger tyngre än fördelen med minskad dödlighet i prostatacancer.
Denna syn får nu stöd i en ny svensk studie som i dag, fredag [25/9], publiceras i tidskriften British Medical Journal.
Det är forskare vid Umeå universitet som analyserat PSA-värden från frysta blodprover och senare insjuknande i prostatacancer bland män i den prospektiva kohortstudien Västerbottens interventionsprojekt.
I studiematerialet ingick 540 män som diagnostiserats med prostatacancer och 1 034 jämngamla kontrollpersoner som inte insjuknat i prostatacancer.
Forskarna konstaterar dock att ett PSA-värde under 1,0 ng/ml i princip innebar att man kan utesluta aggressiv prostatacancer.
Sammantaget med nya data från den europeiska screeningstudien ERSPC menar de att PSA-test behöver kompletteras med nya markörer för att det ska kunna användas i screeningsyfte.

LÄNK

2 kommentarer

Under Allmänt