Månadsarkiv: oktober 2009

Pappografi och mammografi

Detta är ju just problemets kärna, att man inte kan skilja farliga tumörer eller cellförändringar från ofarliga, och därför måste man behandla dem alla.

Detta är ett citat ur en artikel i Läkartidningen nr 43/2009
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=13044
Och det handlar inte, som man skulle kunna tro, om prostatacancer, utan om bröstcancer och om mammografi. Tvärt emot vad de flesta kanske tänker sig, minskar inte mammografiscreening antalet kvinnor med bröstcancer, tvärtom får fler den diagnosen. Och många av dem som upptäcks är sådana där behandlingen egentligen inte är till nytta.

Om man undersöker 2 000 kvinnor med mammografi regelbundet i 10 år, kommer 1 av dem att ha nytta av mammografin, eftersom hon kommer att undgå att dö av bröstcancer. Samtidigt kommer 10 friska kvinnor av de 2 000 deltagarna på grund av mammografin att få diagnosen bröstcancer och bli behandlade i onödan.
—–
Överdiagnostik är en katastrof för kvinnorna som helt i onödan måste genomgå kirurgisk behandling, strålbehandling och kanske cellgiftsbehandling och leva som cancerpatienter livet ut.
—–
Mammografiscreening har inte hållit vad den lovat. Därför bör dess berättigande omprövas.

Eftersom PSA-screening ”pappografi” ofta jämförs med mammografi, kan det vara av intresse att känna till att båda metodernas värde är omdiskuterat bland medicinsk expertis, och att politiska krav på att fler åldersgrupper ska ingå i mammografiprogrammet riskerar att kollidera med läkaretikens huvudregel, att först och främst aldrig skada – primum est nil nocere.
Författarna efterlyser främst bättre information om dessa fakta till kvinnor som erbjuds mammografi. Ett sådant krav på information finns ju för övrigt redan när det gäller PSA-provtagning.

Annonser

Lämna en kommentar

Under Allmänt