Månadsarkiv: februari 2010

Vaccin mot prostatacancer

Nyligen publicerades i Journal of Clinical Oncology resultatet av en mindre studie där 125 patienter med prostatacancer som inte svarat på antihormonell behandling ingick. Av dessa fick 82 prova ett vaccin riktat mot PSA, prostataspecifikt antigen. Tre år efter vaccinationen levde 30% av dem som fått vaccin jämfört med 17% i kontrollgruppen, som fått saltvatteninjektioner istället för riktigt vaccin. Detta motsvarar en förlängd överlevnad med i genomsnitt 8,5 månader, vilket är ett mycket bra resultat jämfört med exempelvis cellgiftsbehandling.
Det vore intressant om man i framtiden kunde testa vaccinet vid mindre avanserade former av prostatacancer.

Annonser

Lämna en kommentar

Under Behandling