Månadsarkiv: september 2010

PSA – ett prov räcker för hälften av alla män?

Med PSA-screening tänker man sig vanligtvis provtagning för att upptäcka män med risk att utveckla allvarlig prostatacancer. Att PSA fungerar dåligt för detta är de flesta experter eniga om. Men man kanske ska vända på frågan – kan man med hjälp av PSA-prov få fram vilka män som inte riskerar att drabbas och därför inte behöver kontrolleras vidare? Ja, en nyligen presenterad svensk undersökning tyder på detta.
Forskarna har följt 1167 män från Malmö upp till 85 års ålder. Dessa hade vid 60 års ålder fått lämna ett PSA-prov.
Ungefär hälften av männen hade då ett PSA-värde på 1 ng/ml eller lägre och bland dem var risken för metastaserad prostatacancer eller död i sjukdomen mycket låg, omkring 0,2%.

Annonser

Lämna en kommentar

Under Allmänt