Månadsarkiv: december 2010

Optimal livskvalitet utan operation?

Amerikanska forskare har genom datasimulering utgående från tidigare publicerade undersökningar gjort en värdering av olika behandlingsalternativ vid lågrisktumörer, som inte spridit sig utanför prostatan. Man har bedömt behandlingsalternativen enligt ett poängsystem kallat Qualys – levnadsår med optimal livskvalitet.
Högst poäng, 11,1 Qualys, fick aktiv övervakning, alltså regelbunden provtagning med avvaktande inställning till behandling.
Näst högst poäng, 10,6 Qualys, gav brakyterapi, d v s invärtes strålbehandling.
Yttre strålbehandling gav 10,5 och operation gav 10,2 Qualys.
I Sverige används aktiv övervakning på ca 20 procent av patienter med lågrisktumörer. Det kanske borde vara fler? Samtidigt betonar forskarna att man måste ta hänsyn till patienternas egna önskemål. Spontant vill nog de flesta som får en cancerdiagnos att tumören ska behandlas aktivt, helst tas bort snarast möjligt. Det kan vara svårt i det läget att ta till sig information om andra alternativ som kanske egentligen är gynnsammare, om man väger fördelar mot nackdelar.

Annonser

Lämna en kommentar

Under Behandling